Chào mừng đã đến với Viet Long Pharma., Jsc. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.

Chất liệu SIB là gì?

Chất liệu lưỡng tính SIB, là chất liệu của hãng SEED Nhật Bản có độ tương thích sinh học cao cấp, chất liệu cấu tạo tương tự như protein – một thành phần của cơ thể con người- do chứa đồng thời cả 2 ion âm và dương.

Đặc tính của SIB được mô tả dưới đây trong vai trò là chất liệu cho kính áp tròng mềm

SIB là chất liệu có chứa đồng thời cả ion âm và dương gắn liền nhau, nhưng không tạo ra phân cực điện tử của chất liệu

Chất liệu lưỡng tính SIB, là chất liệu của hãng SEED Nhật Bản có độ tương thích sinh học cao cấp, chất liệu cấu tạo tương tự như protein – một thành phần của cơ thể con người- do chứa đồng thời cả 2 ion âm và dương

Các kính áp tròng mềm hiện nay

SIB là chất liệu do hãng SEED nghiên cứu và phát triển đã mang lại nhiều lợi ích cho kính áp tròng thế hệ mới