Chào mừng đã đến với Viet Long Pharma., Jsc. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.

Kính áp tròng y tế (không bán online)

Sắp xếp

Kính điều trị cận thị qua đêm SEED Ortho-K

0₫

Kính áp tròng Lão Thị - SEED Multistage

0₫

Kính áp tròng cứng thấm khí - AS Luna

0₫

Kính áp tròng CẬN - LOẠN

0₫

SEED UV-1 - kính cứng y tế

0₫

KC LENS dùng trong y tế

0₫

IRIS LENS dùng trong y tế

0₫