Bảng quy đổi diop kính gọng và kính áp tròng

Các bạn thân mến, khi đổi từ đeo kính gọng sang kính áp tròng, các bạn nhớ phải quy đổi độ kính các bạn nhé

Lưu ý:

– Trước mắt 12mm và trước mắt 15mm nghĩa là khoảng cách từ kính gọng tới mắt bạn. Thông thường, các bạn chọn khoảng cách từ mắt tới kính gọng là 12mm

– Dấu “-” dành cho những bạn muốn quy đổi độ cận

– Dấu “+” dành cho những bạn muốn quy đổi độ viễn

Chúc các bạn có thể chọn được số độ mà mình mong muốn!