Clear 1-day – Lens trắng một ngày

CLEARLAB

Màu Khác
Đường kính 14.20mm
Thời gian sử dụng 1 Ngày
Giá (cặp)

40.000 

Kính áp tròng trong suốt (không màu) dùng 1 ngày thương hiệu Clearlab Mỹ