Clearcolor Green CL305N (3 tháng màu Xanh lá)

CLEARLAB

Màu Xanh Lá
Đường kính 14.20mm
Đường kính màu 13.30mm
Thời gian sử dụng 3 Tháng
Giá (cặp)

228.000 

Kính áp tròng dùng 3 tháng màu xanh lá thương hiệu Clearlab Mỹ