Clearcolor Brown A32N (3 tháng màu nâu)

CLEARLAB

Màu Nâu
Đường kính 14.20mm
Đường kính màu 13.50mm
Thời gian sử dụng 3 Tháng
Giá (cặp)

228.000 

Kính áp tròng dùng 3 tháng màu nâu thương hiệu Clearlab Mỹ