Clearcolor Slate Gray CL369N (3 tháng màu Xám Bạc)

CLEARLAB

Màu Xám
Đường kính 14.20mm
Đường kính màu 13.20mm
Thời gian sử dụng 3 Tháng
Giá (cặp)

228.000 

Kính áp tròng dùng 3 tháng màu xám bạc thương hiệu Clearlab Mỹ