Clearlab all-day – Lens không màu 1 tháng

CLEARLAB

Đường kính 14.20mm
Thời gian sử dụng 1 Tháng
Giá (cặp)

154.000 

Kính áp tròng trong suốt (không màu) dùng 1 tháng thương hiệu Clearlab Mỹ